ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Sosyal medyanın davranışsal niyet üzerindeki etkisinde destinasyon imajının aracılık rolü

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.