ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Bazı piridil substitue tiyazol içeren 1,3,4-oksadiazol türevlerinin sentezi ve karakterizasyonu

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.