ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Adölesanlarda Çapa Çocuk Ve Ergenler İçin Sosyal Fobi Ölçeği’nin Tanı Değerinin Belirlenmesi - Determination of the Diagnostic Value of Çapa Social Phobia Scale for Children and Adolescents in Adolescents

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.