ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Ayçiçeği küspesinden karbon moleküler elek eldesi ve gaz adsorpsiyon potansiyelinin belirlenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.