ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Ciddi mitral darlığı nedeni ile perkütan balon mitral valvuloplasti yapılacak hastalarda işlem sırasında transözofageal ekokardiyografi kılavuzluğunun işlem başarısı ve komplikasyonlar üzerine etkisi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.