ESOGU Academic Open Access System

Browsing Halk Sağlığı Dergisi by Issue Date

Browsing Halk Sağlığı Dergisi by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ünal, Egemen; Aydın, Reşat; Erdinç, Oğuz Osman; Metintaş, Selma; Uzuner, Gülnur Tekgöl (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Uyku bozuklukları, yaşam kalitesi ve iş verimliliğine olumsuz etkileri nedeniyle günümüzde sıkça üzerinde durulan bir hastalık grubudur. Tıp fakültesi öğrencileri eğitim ve öğretimlerinin yorucu temposu, geç saatlere kadar ...
 • Göktaş, Saniye; Işıklı, Burhanettin (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Çevre; genel anlamıyla canlıların bir arada bulunduğu ortam olarak değerlendirilse de, insan çevresi söz konusu olduğunda insanların, dolayısıyla toplumların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri, karşılıklı etkileşim ...
 • Önsüz, Muhammed Fatih; Atalay, Burcu Işıktekin; Işıklı, Burhanettin (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Sağlık hizmetlerinin bizzat hizmeti kullananlarca değerlendirilmesi, sağlık sektöründe kalitenin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Çalışma, Eskişehir kırsal ve yarı-kırsalında yaşayan kişilerin aile hekimliği ...
 • Babaoğlu, Asya Banu; Tözün, Mustafa; Ertem, Melikşah (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Obezite, Türkiye’de sıklığı gittikçe artan bir sağlık sorundur. Bu çalışma, Konak Toplum Sağlığı Merkezine (TSM) bağlı Aile Hekimliği Birimlerinin (AHB) morbid obez hastaları saptama durumlarının değerlendirilmesi ve ...
 • Sağlan, Ramazan (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
 • Alaiye, Melike Köse; Metintaş, Selma (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Çalışma, Türk Cumhuriyetleri’nde toplum yaşlanması ve etkileyen nüfus ve ekonomik göstergeleri değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Türk Cumhuriyetleri’nde toplumsal yaşlanma, yaşam beklentisi ve belirleyicilerini ...
 • Atay, Emrah; Metintaş, Selma (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Zika virüsü, 1947 yılında Uganda Zika ormanında Rhesus maymunlarında, 1952’de ise Uganda ve Tanzanya’da insanlardan izole edilmiştir. Zika virüsü 2013 yılından itibaren Fransız Polinezyası ve çevresindeki Pasifik adaları ...
 • Aycan, Sefer; Dikmen, Asiye Uğraş; Güven, Enes Ahmet; Kahraman, Asuman Tezel; Büyükdemirci, Erkan (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Amaç: Bu çalışmada Ankara ilinde bazı aile sağlığı merkezlerine başvuran 18 yaş üstü kişilerin Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) hakkında bilgi tutum ve memnuniyetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: ...
 • Tözün, Mustafa; Sözmen, Melih Kaan; Babaoğlu, Asya Banu (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Özet: Üniversite öğrencisinin değişen beslenme alışkanlıkları ileride ortaya çıkabilecek pek çok sağlık sorunuyla ilişkilidir. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’nin batısında yer alan bir üniversitenin sağlık ile ilişkili ...
 • Zencirci, Sevil Akbulut; Işıklı, Burhanettin (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  İnsan sağlığını veya çevresel dengeleri bozacak şekilde bileşiminin değişmesi, kirletici maddelerin havada bulunması hava kirliliği olarak tanımlanmaktadır. Hem atmosfer kirliliği, hem de, kapalı ortam hava kirliliğine ...
 • Tözün, Mustafa; Sözmen, Melih Kaan; Babaoğlu, Asya Banu; Elmalı, Ferhan (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Giriş: Ergenlik çağındaki (Adölesan çağ) gebelikler, özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde sağlığı da etkileyen önemli bir sosyal sorundur. Bu çalışmamızda Bağımsız Türk Devletlerinin ergen gebelikler açısından ...
 • Aydoğan, Sevil; Metintaş, Selma (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Günümüzde tüm dünyada yaklaşık 250 milyon uluslararası, 763 milyon kendi ülkesinde yer değiştiren göçmen bulunmaktadır. Türkiye’ye yapılan dış göçler en çok Suriye, Afganistan ve Irak’tan olmaktadır. Türkiye’deki Suriyeliler ...
 • Demirtaş, Zeynep; Metintaş, Selma (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Anne ve çocuk sağlığına ait göstergeler, ülkelerin sosyoekonomik değişikliklerine ve sağlık hizmeti müdahalelerine karşı çok hassastır. Buna dayanarak çalışmada, aralarında sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliği bulunan ...
 • Aygar, Hatice; Önsüz, M. Fatih (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Sağlık hizmetleri kişisel olarak değerlendirilmeyip, tüm toplumu kapsayan ertelenemez ve de geçiştirilemez bir hizmet türüdür. Sağlık hizmetinde kalitenin geliştirilmesine yönelik ilk çalışmalar, 1913 yılında ABD’de hasta ...
 • Önsüz, M. Fatih (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Sağlık okuryazarlığı, sağlığın geliştirilmesi kavramı çerçevesinde tanımlanmış bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü, sağlık okuryazarlığını, sağlıkla ilgili bilgilerin okunması ve anlaşılması için gerekli temel becerilerin ...
 • Zencirci, Sevil Akbulut; Metintaş, Selma (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Sıtma tropik ve subtropik bölgelerde önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Sıtma ile mücadelede 2000 yılından bu yana mevcut sıtma kontrol önlemlerinin yaygınlaşması ile önemli başarılar elde edilmiştir. ...
 • Aydoğan, Sevil (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
 • Çam, Cüneyt (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Ağustos - Ekim 2017 tarihleri arasında Güney Yarım Küre’de Afrika Kıtası’nın doğusunda Hint Okyanusu’nda bulunan bir ada olan Madagaskar’da veba salgını bulunmaktadır. Bundan dolayı salgın ve salgının etkeni hakkında ...
 • Işıktekin Atalay, Burcu; Sağlan, Ramazan; Önsüz, Muhammed Fatih; Işıklı, Burhanettin; Metintaş, Selma (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Çalışmanın amacı mevsimlik tarım işçilerinin pestisit maruziyetinden korunma davranışlarının belirlenmesidir. Çalışma, 2015 yılında tarım işlerinin yoğun olduğu dönemde çadır bölgelerinde bulunan ve araştırmaya katılmayı ...
 • Emiral, Gülsüm Öztürk; Atalay, Burcu Işıktekin; Önsüz, Muhammed Fatih; Zeytin, Aslı Melek; Küçük, Yavuz Selim; Işıklı, Burhanettin; Metintaş, Selma (ESOGÜ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Çalışmada yarı kırsal alanda yaşayan 50-70 yaş arasındaki kişilerin kolorektal kanser tarama programlarını hakkındaki farkındalıklarının değerlendirilmesi ve gaitada gizli kan testi ile taramalarının yapılması ...
| Yönerge | Kılavuz | İletişim |

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account