ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Karahanlı Türkçesinde tıp terimleri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.