ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

3,3’,5,5’-azobenzentetrakarboksilat ve bazı bis(imidazol) türevi ligantlar ile çinko (II) ve kadmiyum (II)-koordinasyon polimerlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve bazı potansiyel uygulamaları

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.