ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Davranışsal iktisat bağlamında tüketici davranışlarının incelenmesi : örnek çıpalama uygulaması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.