ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Psoriasis vulgaris hastalarında serum ve dokuda osteopontin, adiponektin, CTRP-3, IL-17 sitokinlerinin düzeylerinin tedavi ile değişiminin değerlendirilmesi, kontrollü çalışma

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.