ESOGÜ Akademik Açık Erişim Sistemi

Kontinyu spinal anestezi yapılan hastalarda spinal blok kalitesi ve postspinal baş ağrısı sıklıklarının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.